Я, __________________________________________________________________
паспорт: серія ____ №_________ шляхом підписання цього тексту, відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду та дозвіл
ПП «ПНЗ «Автошкола СИГНАЛ»
на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: паспортні дані, ідентифікаційний номер, дата народження, місце народження, місце роботи та посада, домашня адреса (реєстрація ), номер засобів зв’язку, медична довідка про придатність керування транспортним засобом, фотографія зметою реєстрації в групі навчання та подальшої здачі іспитів і отримання водійського посвідчення у Відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи Державтоінспекції №2 (ВРЕР №2) . Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.

«___»______________20__р. ___________________ (____________________)
(підпис) (П.І.Б.
)

Відповідальна особа_____________________________ (____________________)
(підпис) (П.І.Б)
__________________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________________
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до баз персональних даних з метою їх обробки у електронних базах та ведення їх обліку, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються для використання.
«___»________________20___р. ____________________
(підпис)

___________________________________________________________________________________________
(лінія відрізу)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що надані Вами відомості, включені до баз персональних даних, в
ласником яких є ПП «ПНЗ «Автошкола СИГНАЛ» з метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених законодавством.
Для виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуть надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1. Знати про місце знаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місце знаходження її в
ласника чи розпорядження;
2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних. Зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3. На доступ до своїх персональних даних у відповідній базі персональних даних;
4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;
6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь яким в
ласником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомосте, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування до повноважень яких належить здійснення захисту своїх персональних даних.
9. Застосовувати засоби правового захисту вразі порушення законодавства про захист персональних даних.

Відповідальна особа _____________________